01

vd har ordet

Från driftbolag till kompetensbolag!

Uppdraget startade den 1 september 2008 som vd i det nystartade interkommunala bolaget Sörmland Vatten och Avfall AB, samt i de tre ägarbolagen. Jag fick möjligheten att vara med i utredningen om bolagsbildning, vara med och lyssna på vad våra folkvalda politiker talade om och vad som beslutades i Flen, Katrineholm och Vingåkers kommunstyrelser och kommunfullmäktige. Denna kunskap har jag känt som en stor styrka, jag har alltid kommit ihåg varför bolaget bildades, så även gällande ägardirektiven. Det är klart att jag som vd har nyttjat denna kunskap för bolagens bästa. Jag kan nog en del gånger under dessa år haft en något skarp tunga och tonfall, mot både kommunala ledare och folkvalda politiker, för att försvara bolagets intressen. Jag har bett och ber dom som har känt sig utsatt för detta om ursäkt.

”En resa börjar närma sig avslut, och många frågar mig hur det känns att sluta? 

Såklart är det vemodigt svarar jag”

Känna sig som hemma, som en stor familj
Under mina nu drygt 30 år som ledare har jag alltid försökt skapa mina organisationer utifrån förtroende, där vi jobbar för varandra, tar hjälp av varandra, tänker på och har omtanke för varandra, ”som en stor familj”. Min vilja har alltid varit att du som anställd ska känna dig välkommen och vara trygg. När du går till jobbet ska du känna glädje och ha roligt på jobbet och att du får nyttja din kompetens. Att ha ett starkt medarbetarskap i bolaget har varit viktigt. Svaren i senaste medarbetarundersökningen visar att vi har en hög ledarnivå med trovärdighet och omtanke, medarbetarskap med laganda och att vi förstår varandras roller.

Till er alla som individer; 
– “Jag vet att ni vill så otroligt mycket, jag har fått möjligheten att under flera år se hur ni skapar bättre relationer med stor glädje”. 

Detta har utan tveksamhet lett till att vi tillsammans under dessa år varit med om att bygga ett mycket bra och känt varumärke av Sörmland Vatten. Under dessa drygt 13 år har vi tillsammans lyft bolaget från ett driftbolag till ett kompetensbolag med stor respekt i branschen.

Nu när jag lämnar över stafettpinnen till en ny vd är jag stolt
Jag kan stolt säga att jag lämnar över Sörmland Vatten som det kompetensbolag som våra folkvalda politiker i våra tre kommuner hade en vision om när de tog besluten om bolagsbildandet för 14 år sedan. 

Jag känner stor glädje att; 

• lämna över en bra ekonomi i samtliga bolag och 13 år med rena revisionsberättelser. 
• lämna över ett bolag med väl förberedda och utbildade ledare och medarbetare.

”Tack för era synpunkter under åren – de utvecklar oss i framtiden.

Fortsätt så!”

Vår nya vd önskar jag välkommen att ta över stafettpinnen, och ett stort lycka till i det framtida arbetet med att fortsätta utveckla Sörmland Vatten tillsammans med våra ledare och medarbetare. Tack till bolagens styrelser för det stöd jag har fått under dessa år, utan detta stöd hade det varit svårt som vd. Ett stort tack till alla medarbetare för att ni har varit med att skapa kompetensbolaget Sörmland Vatten. 

Tack!

Björnar Berg, vd

Stäng meny

2019

sörmland vatten

Sörmland Vatten är en del av vardagen för kommuninvånarna i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner, då vi levererar dricksvatten samt omhändertar avloppsvatten och hushållsavfall. Vår vision är att vara ett föredöme med service och miljö i fokus.

2021

sörmland vatten

Sörmland Vatten ansvarar för att producera och leverera dricksvatten av god kvalite, omhänderta och rena avloppsvatten samt ta hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi tar tillvara på våra restprodukter genom att producera och leverera klimatvänlig fordonsgas och energi samt återföra växtnäring till produktiv åkermark. 

För en hållbar samhällsutveckling arbetar vi resurseffektivt och kretsloppsanpassat med service och miljö varje dag. Det gör vi för dig som bor i, verkar i eller besöker vår region.

Årsredovisning för respektive bolag:

Flen Vatten och Avfall AB

Årsredovisning 2021

00
01
02
03
04
05