02

ORGANISATION

Drift- och ägarbolag

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftbolag som ägs av Flen Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB samt Vingåker Vatten och Avfall AB. Hela bolagssfären samlas under varumärket Sörmland Vatten och med en och samma logotype. Respektive bolag har en egen styrelse.

Affärsidé

Sörmland Vatten ansvarar för att producera och leverera dricksvatten av god kvalitet, omhänderta och rena avloppsvatten samt ta hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt.

Vi tar tillvara på våra restprodukter genom att producera och leverera klimatvänlig fordonsgas och energi samt återföra växtnäring till produktiv åkermark.

För en hållbar samhällsutveckling arbetar vi resurseffektivt och kretsloppsanpassat med service och miljö varje dag. Det gör vi för dig som bor i, verkar i eller besöker vår region.

Vision

Sörmland Vatten är med service och miljö varje dag ett föredöme i renhållnings- och VA-branschen.

Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och tjänster. Vi värdesätter varje arbetsuppgift och har en öppen och god kommunikation som stärker såväl individen som företaget.

Vi har skapat en hållbar region för nuvarande och kommande generationer där resurs- och kostnadseffektivitet samt minimal miljöpåverkan är en självklarhet.

Devis

Service och miljö – varje dag!

Stäng meny

2019

sörmland vatten

Sörmland Vatten är en del av vardagen för kommuninvånarna i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner, då vi levererar dricksvatten samt omhändertar avloppsvatten och hushållsavfall. Vår vision är att vara ett föredöme med service och miljö i fokus.

2021

sörmland vatten

Sörmland Vatten ansvarar för att producera och leverera dricksvatten av god kvalite, omhänderta och rena avloppsvatten samt ta hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi tar tillvara på våra restprodukter genom att producera och leverera klimatvänlig fordonsgas och energi samt återföra växtnäring till produktiv åkermark. 

För en hållbar samhällsutveckling arbetar vi resurseffektivt och kretsloppsanpassat med service och miljö varje dag. Det gör vi för dig som bor i, verkar i eller besöker vår region.

Årsredovisning för respektive bolag:

Flen Vatten och Avfall AB

Årsredovisning 2021

00
01
02
03
04
05