sörmland vatten och avfall AB
verksamhetsåret

2021

Porträttbild på Björnar Berg, VD för Sörmland Vatten

01

VD HAR ORDET

Björnar Berg, vd för Sörmland Vatten, berättar om en resa som närmar
sig sitt slut. 

02

Bolagets organisation

Ta del av bolagets affärsidé och vision.

03

Måluppföljning

Sörmland Vattens verksamhetsmål kopplar till fokusområdena nöjd kund, nöjd medarbetare, miljö och ekonomi. Vi redovisar resultatet från måluppföljningen 2021.

04

Väsentliga händelser

Ta del av de mest väsentliga händelserna för 
respektive bolag under 2021. 

05

Framtidsutsikter

Vad vet vi redan nu och vad spår vi kommer hända i framtiden?
Läs mer om bolagets framtidsutsikter.

Stäng meny

2019

sörmland vatten

Sörmland Vatten är en del av vardagen för kommuninvånarna i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner, då vi levererar dricksvatten samt omhändertar avloppsvatten och hushållsavfall. Vår vision är att vara ett föredöme med service och miljö i fokus.

2021

sörmland vatten

Sörmland Vatten ansvarar för att producera och leverera dricksvatten av god kvalite, omhänderta och rena avloppsvatten samt ta hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi tar tillvara på våra restprodukter genom att producera och leverera klimatvänlig fordonsgas och energi samt återföra växtnäring till produktiv åkermark. 

För en hållbar samhällsutveckling arbetar vi resurseffektivt och kretsloppsanpassat med service och miljö varje dag. Det gör vi för dig som bor i, verkar i eller besöker vår region.

Årsredovisning för respektive bolag:

Flen Vatten och Avfall AB

Årsredovisning 2021

00
01
02
03
04
05